Menu

Tag: Tuyển sinh TIẾNG ANH THPT 2018 – CẤP 3 – LỚP 10 – LỚP 11 – LỚP 12

25
May 2018

Tuyển sinh TIẾNG ANH THPT 2018 – CẤP 3 – LỚP 10 – LỚP 11 – LỚP 12

#lop9len10 Tuyển sinh lớp 9 lên 10 – Chủ Nhật này các bạn lớp 9 đang học lúc 8h sẽ thi thử bài thi Tiếng Anh Chuyên. Cùng thời gian các bạn lớp 9 khác có nhu cầu sẽ thi bài thi khảo sát năng lực vào lớp 10. Ngày: 27-05-2018. Lúc 8h. Cơ sở […]